З 19 по 30 квітня 2021 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» відбулося навчання за програмою підвищення кваліфікації учителів початкових класів, які викладають предмет «Я досліджую світ»; учителів основної школи, які викладають предмет «Основи здоров’я», заступників директорів з виховної роботи за напрямом «Розвиток загальних компетентностей на засадах розвитку життєвих навичок педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які викладають предмети та впроваджують проєкти здоров’язбережувального та соціального профілактичного спрямування» (керівник навчання за програмою – Желєзнова Т.П., науковий керівник – Єфіменко С.М.).

У навчанні брали участь 27 педагогічних працівників, з них: 24 – навчалися очно, 3 – за індивідуальним планом.

Практичне заняття «Навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах шляхом інтеграції  курсу «Чесна гра» у зміст навчального предмета «Основи здоров’я» відбулося на базі Льотної академії Національного авіаційного університету.

Педагогічну практику було проведено на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, під час якої фахівцями центру спільно з учасниками семінару відпрацьовано основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Також розглянуто низку питань, що стосуються  організації роботи з цивільного захисту в закладах освіти.

Із здобувачами освіти, які навчалися за індивідуальним планом, проведено відеоконференцію з обміну досвідом.

Під час захисту індивідуальних проєктів /колективних проєктів/, випускних творчих робіт здобувачі освіти мали змогу обговорити питання, які виникли в процесі навчання, із куратором та науковим керівником курсу. При підбитті підсумків освітяни відзначили доцільність проведення таких навчань, їх практичну значущість для подальшого використання в освітній роботі з дітьми.