З 24 січня по 28 січня 2022 року на базі КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського” відбулось навчання за програмою підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників, які працюють на посаді бібліотекаря закладу освіти та бібліотечних працівників закладів освіти». Керівник навчання за програмою – Єфіменко С. М., керівник групи – Дяченко Н.І.

Під час навчання бібліотекарі області набували професійних компетентностей, необхідних для продуктивної творчої професіної діяльності в умовах компетентнісної парадигми освіти. Здобувачі освіти поглибили знання з сучасних інтеграційних та геополітичних стратегій; змісту та шляхів впровадження компетентнісного підходу в освіті; сутності мовнокомунікаційної компетентності як складової професійної компетентності; особливостей розвитку читацької компетентності; сучасних форм бібліотечної роботи як способів розширення читацької аудиторії; особливостей розвитку навичок ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу засобами арт-терапії; застосування ІКТ у професійній діяльності бібліотекаря; інструментів створення та наповнення сайту/блогу бібліотекаря; алгоритму розробки вебліографічного посібника; правил безпеки в інтернеті тощо.

Педагогічну практику здобувачам освіти було організовано на базі КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”. Під час заняття бібліотекар КЗ «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради Світлана Полтавець презентувала здобувачам освіти власну бібліотечну майстерню «Бібліотека закладу освіти сьогодні: складові успішної діяльності».

В рамках навчання здобувачі освіти взяли участь в обговоренні круглого столу “Умови впровадження інклюзивного навчання”. На конференції з обміну досвідом бібліотекарі області ділились власними здобутками на професійній ниві. Також у період навчання за програмою бібліотечні працівники області завітали до Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка, де разом з колегами – працівниками даного закладу обговорили інноваційні напрями діяльності бібліотки й особливості створення сучасного бібліотечного простору.