Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогів-організаторів, культорганізаторів закладів загальної середньої освіти за напрямом «Розвиток загальних компетентностей педагогів-організаторів, культорганізаторів закладів загальної середньої освіти» відбулось з 17 січня по 28 січня 2022 року в очному форматі на базі КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”. Керівник навчання за програмою – Єфіменко С. М., керівник групи – Пляка С. М.

Під час навчання освітяни області набували загальних компетентностей, необхідних для продуктивної творчої професіної діяльності в умовах компетентнісної парадигми освіти. А саме: поглиблювали знання з нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу в ЗЗСО, засад захисту інтелектуальної власності й культури академічної доброчесності, принципів інклюзивного навчання, особливостей роботи з обдарованими школярами, шляхів розвитку культури мовлення педагога, особливостей організації роботи з охорони праці в ЗЗСО, основ сторітеллінгу, сутності проєктної діяльності, складових професійного портфоліо, сутності педагогіки партнерства, психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, проблеми булінгу, видів арттерапії, тенденцій цифровізації суспільства, застовування ІКТ у професійній діяльності, правил безпечної поведінки в інтернеті тощо.

Під час навчання здобувачі освіти взяли участь у тематичній дискусії “Педагогічний потенціал продуктивної комунікації з дітьми” та у засіданні круглого столу “Сучасні форми організації патріотичного виховання в закладі освіти”. На конференції з обміну досвідом педагоги-організатори, культорганізатори області ділились родзинками своїх методичних напрацювань й досягненнями вихованців.

Педагогічна практика здобувачів освіти відбулась на базі громадського простору Krop:Hub. Під час даного заходу координатор та співзасновниця Krop:Hub Катерина Колтунова розкрила сучасні підходи до формування ціннісних орієнтирів школярів шляхом реалізації громадських та соціально значущих ініціатив, зокрема проєктів. Освітянами області та Катериною Колтуновою було обговорено проблему формування поваги та інтересу до волонтерського руху серед дітей, шляхи залучення школярів до громадотворчих процесів, інструменти формування свідомого відношення, а також доцільність таких зустрічей на базі Krop:Hub з представниками шкільних парламентів.

В рамках навчання освітяни області завітали на оглядову екскурсію до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яку координував провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Центру – Олександр Коломоєць. Під час екскурсії педагоги ознайомились зі специфікою роботи Центру, відвідавши сім локацій, на яких ознайомились із сучасним інструментарієм та методикою експертно-криміналістичних експертиз. А саме: засобами ідентифікації облич та автівок за відеоматеріалами з відеокамер; обладнанням дактилоскопічної експертизи, особливостями дослідження унікальних властивостей відбитків пальців та специфікою їх експертизи під час розслідування кримінальних правопорушень; заходами безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та видами відповідальності, яка передбачена за незаконне зберіганні та носіння холодної та вогнепальної зброї; загальними властивостями бойових вибухових пристроїв, їх вражаючими властивостями, небезпечністю сучасних піротехнічних засобів та заходами безпеки при поводженні з невідомими та вибухонебезпечним предметами, алгоритмом дій у випадку їх виявлення; видами наркотичних засобів та їх впливом на організм людини; особливостями вилучення біологічних об’єктів з місця події та умов їх зберігання. По завершенню екскурсії освітянами області та працівниками Центру було обговорено шляхи профілактики правопорушень серед учнівства, а також перспективи аналогічних оглядових екскурсій для школярів області на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

По завершенню навчання за програмою із здобувачами освіти заочної форми навчання проведено відеоконференцію з захисту випускних творчих робіт.