У період з 28 березня по 01 квітня 2022 року відбулось навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет “Основи здоров’я” Розвиток загальних здоров’язбережних та соціальних компетентностей у рамках навчання на засадах розвитку життєвих навичок учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я». Навчання відбулось в он-лайн форматі на базі КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”. Керівник навчання за програмою – Світлана ЄФІМЕНКО, керівник групи – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА.

Під час навчання здобувачі освіти (слухачі) підвищували рівень загальних здоров’язбережувальних та соціальних компетентностей з наступних навчальних тем: «Розвиток соціальної і комунікативної компетентностей педагогічних працівників у процесі підготовки, організації та проведення екскурсії» (Юрій МИТРОФАНЕНКО); «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників рівнем втілення культури усного та писемного мовлення вчителя» (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК); «Безпека в інтернеті: що потрібно знати учасникам освітнього процесу» (Світлана ЄФІМЕНКО); «Компетентнісний підхід як визначальний орієнтир змісту післядипломної педагогічної освіти» (Юлія ФЕДОРОВА); Андрагогічні засади розвитку загальних компетентностей педагога (Анжела ГЕЛЬБАК); Портфоліо – технологія індивідуального прогресу і планування (Антоніна КЕНДЮХОВА); “Методологічні та нормативно-правові засади освітньої діяльності у галузі здоров’я, безпеки життєдіяльності” (Світлана БАРСУКОВА, Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА) та інших.

В рамках навчання було проведено конференцію з обміну довідом, а також захист випускних творчих робіт. Під час цих занять педагоги області презентували власні розробки, досвід, напрацювання, творчі здобутки та обмінювались ідеями.

На завершальному етапі навчання відбулось залікове заняття, під час якого за допомогою онлайнового інструменту Mentimeter здобувачі освіти в синхронному режимі взяли участь в опитуванні. Процес та результати опитування дали можливість провести ефективну рефлексію як здобувачам освіти так і керівникам навчання за програмою щодо рівня набутих компетентностей педагогів в період навчання.