В період з 28 березня по 01 квітня 2022 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом «Розвиток загальних здоров’язбережних та соціальних компетентностей у рамках навчання на засадах розвитку життєвих навичок учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я».

Під час навчання було розкрито такі актуальні теми: «Розвиток соціальної і комунікативної компетентностей педагогічних працівників у процесі підготовки, організації та проведення екскурсії» (Юрій МИТРОФАНЕНКО); «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників рівнем втілення культури усного та писемного мовлення вчителя» (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК); «Безпека в інтернеті: що потрібно знати учасникам освітнього процесу» (Світлана ЄФІМЕНКО); «Компетентнісний підхід як визначального орієнтиру змісту післядипломної педагогічної освіти» (Юлія ФЕДОРОВА).Цікавими для слухачів стали питання методологічних та нормативно-правових засад освітньої діяльності у галузі здоров’я, безпеки життєдіяльності; методології викладання предмета «Основи здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок – як освітньої технології; компетентнісного навчання, сприятливого для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації особистості в контексті освіти на засадах розвитку життєвих навичок; розвитку соціальної компетентності педагогів для комфортної та успішної взаємодії у суспільстві тощо.

За наслідками навчання на основі розвитку життєвих навичок та за двокомпонентною моделлю навчання здобувачі освіти отримали відповідні сертифікати.Виконання індивідуальних проєктів під час занять дозволило слухачам навчитися не тільки навичкам комп’ютерних технологій, але і прийомам самостійної роботи від вибору запропонованих тем до постановки цілей, народження гіпотез, розробки алгоритмів свого проєкту і створення готових електронних продуктів. Завершальним етапом роботи над проєктами став його публічний захист, у ході якого відбувається презентація звіту про результати виконання завдань за темами:

-Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основ здоров’я основної школи у системі післядипломної освіти.- Проблема створення здоров’язбережного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти області.- Поняття і роль ключових компетентностей у житті людини.

– Розбудова здоров’язбережного освітнього простору на засадах компетентнісного підходу.

– Важливість освіти у галузі здоров’я, безпеки і соціальної інтеграції.

– Упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій навчання у практичну діяльність учителя.

– Формування навичок здорового способу життя в контексті нової української школи.

Наприкінці навчання відбулася конференція з обміну досвідом. Така форма проведення підсумкових занять вже стала традиційною та дозволяє педагогам по-перше, познайомитись із прогресивними напрацюваннями у різних регіонах Кіровоградщини, а по-друге, змушує слухачів переосмислити, систематизувати та узагальнити власний досвід роботи, а також формує навички виступу та ведення дискусії.

Логічним завершенням роботи став залік, проведений з використанням такого онлайн ресурсу, як Mentimeter. Цей простий, стильний онлайн-сервіс дав можливість провести опитування і голосування в режимі реального часу та отримати миттєвий зворотний зв’язок від здобувачів освіти щодо організації та проведення навчання за програмою.