05 та 06 травня 2022 року було проведено тренінг для учителів фізики і астрономії, математики, методистів, які відповідають за викладання предметів фізико-математичного циклу з проблеми: «Організація діяльності вчителів фізико-математичних дисциплін в контексті впровадження Концепції “Нова українська школа”». У заході в режимі онлайн взяли участь 29 педагогічних працівників закладів освіти області.

Здобувачі освіти поглибили знання та професійні компетентності з питань: чинного законодавства України у сфері освіти; професійної діяльності педагогів відповідно до впровадження та реалізації Концепції «Нова українська школа»; впровадження діяльнісного, інтегрованого та проєктного навчання; використання в освітньому процесі новітнього лабораторного, демонстраційного, мультимедійного навчального обладнання, цифрових пристроїв; використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання.

До роботи тренінгу долучилися: Тетяна ЗАСЄКІНА, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук та Володимир СІПІЙ провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Керівник тренінгу: Андрій ДРОБІН, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища, кандидат педагогічних наук КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»