2 червня та 28 червня відбулось пленарне засідання ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті” на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» став одним зі співорганізаторів заходу.

Основними напрямами роботи конференції були: історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти; інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти; застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті; формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика; теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання; актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі; особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі.

Старші викладачі кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища Єфіменко С.М. та Дробін А.А. взяли активну участь у заході, долучившись до пленарного засідання та підготувавши матеріали для збірника матеріалів конференції за тематичним напрямом “Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті”. Дробін А.А. став одним зі спікерів пленарного засідання конференції, виступивши з темою “Віртуальні екскурсії як форма організації освітнього процесу”.

Дякуємо Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка за організацію цікавої, змістовної конференції та співпрацю!

Долучитись до асинхронного обговорення матеріалів конференції можна на сторінці заходу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-1-istoriia-zarubizhnyi-ta-vitchyznianyi-dosvid-perspektyvy-rozvytku-pryrodnycho-matematychnoi-tekhnolohichnoi-ta-profesiinoi-osvity#