Розвиток цифрової компетентності вчителя є одним із ключових питань післядипломної освіти, що пов’язано з викликами сучасного інформаційного суспільства та швидкоплинними технічними й технологічними процесами. Вчителі як основні агенти змін у системі шкільної освіти мають йти в ногу з часом, швидко та ефективно реагувати на виклики ХХІ століття, бути здатними використовувати новітні цифрові засоби, вміти створювати відповідне середовище для своїх учнів, знати шляхи та засоби безпечного поводження в мережі Інтернет, а також уміти захищати особисту інформацію у цифровому просторі. Саме на реалізацію цих завдань спрямовано діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища.

Поняття «цифрова компетентність» уперше з’явилося в міжнародних документах, зокрема рекомендаціях і дослідженнях експертів країн Європейського Союзу. Так, у 2013 р. Об’єднаним дослідницьким центром (ОДЦ) Європейської Комісії було започатковано науковий проєкт щодо розробки та оприлюднення системи цифрової компетентності громадян DigComp, а у 2016 р. – опубліковано Рамку цифрової компетентності 2.0 (DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens). Цифрову компетентність в означеному документі визначено як упевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у таких сферах, як робота (можливість працевлаштування), освіта, дозвілля, залучення та діяльність у житті суспільства, що є життєво необхідними для щоденного соціально-економічного життя.

Міжнародними колами було проголошено основні навички ХХІ сторіччя, серед яких Європейською комісією виокремлено й цифрову компетентність як одну із найважливіших для розвитку інновацій, участі у цифровому суспільстві та розбудові економіки держави. Ураховуючи необхідність володіння людиною цифровою компетентністю, як уже зазначалося вище, Об’єднаний дослідницький центр Європейської Комісії у 2013 р. реалізував науковий проєкт із розробки та оприлюднення системи цифрової компетентності громадян DigComp. Проєкт ґрунтувався на основі консультацій та активної співпраці з широким колом зацікавлених сторін, унаслідок чого у 2016 р. ОДЦ оприлюднив Рамку цифрової компетентності 2.0 (DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens).

У 2017 р. було представлено оновлену Рамку – DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Система цифрової компетентності громадян побудована в п’яти вимірах:

  • Перший та другий із них були оприлюднені у 2016 р. та являють собою концептуальну еталонну модель DigComp: вимір 1 – галузі компетентності, визначені як частини цифрової компетентності; вимір 2 – дескриптори компетентності та назви, що відповідають галузям;
  • Вимір 3 включає 8 рівнів результатів навчання (рівні майстерності за кожною компетентністю);
  • Вимір 4 – приклади знань, умінь та ставлень;
  • вимір 5 – приклади використання, застосування компетентності для різних цілей. Натомість 3-й, 4-й та 5-й виміри були оновлені й представлені у 2017 р.

Також розробниками Рамки було наведено низку прикладів застосування компетентності для різних цілей у
сфері навчання та працевлаштування.

До галузей цифрової компетентності відносять:

1) інформацію та вміння працювати з даними;

2) комунікацію та співпрацю;

3) створення цифрового контенту;

4) безпеку;

5) вирішення проблем.

Використані ресурси:

Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки (Оксана Овчарук)