Старший викладач кафедри,

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика))

Коло наукових інтересів:

  • Дидактика фізики, історія фізики.
  • Динаміка розвитку природничих наук, філософські основи природознавства.
  • Формування Шостого технологічного укладу, Індустрія 4.0, технологічний розвиток суспільства.
  • Футурологічне прогнозування розвитку соціуму: науковий та технологічний аспекти

Персональний сайт