Дистанційне навчання — організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії  в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Дистанційне навчання впроваджується для того, щоб надати громадянам можливість реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

Нормативно-правова база, що регламентує дистанційне навчання в Україні


Змішане навчання — це така методика формальної освіти, згідно з якою учень чи учениця засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у шкільному класі.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти