Скрипка Ганна Володимирівна

завідувач кафедри,

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Коло наукових інтересів:

 • розвиток цифрової компетентності педагогів;
 • використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • мобільне навчання;
 • впровадження елементів дистанційного та змішаного навчання в освітній процес.

Персональний сайт http://ikt.koippo.kr.ua/skrypka (старий сайт http://timso.koippo.kr.ua/skripka/)


Єфіменко Світлана Миколаївна

старший викладач кафедри,

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Коло наукових інтересів:

 • розвиток інтелектуально-творчого потенціалу педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти;
 • нові професійні ролі сучасного педагога у контексті концепції «Нова українська школа;
 • шляхи формування ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів;
 • психолого-педагогічні засади застосування інтерактивної моделі навчання в освітньому середовищі;
 • тренінгові форми роботи в професійній діяльності педагога;
 • сучасне декоративно-прикладне мистецтво: діалог традицій і новаторства;
 • застосування корекційного потенціалу декоративно-прикладного мистецтва у роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби;
 • шляхи реалізації STEM-освіти;
 • метод проєктів як інструмент розвитку ключових компетентностей учнів;
 • застосування у професійній діяльності педагога навчального квесту (Web-квесту);
 • інтернет-безпека та цікаве дозвілля для дітей як альтернатива інтернет-мережам.

Персональний сайт: http://ikt.koippo.kr.ua/yefimenko/


Желєзнова Тетяна Петрівна

старший викладач кафедри

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Коло наукових інтересів:

 • стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі;
 • цифрова трансформація та якість здоров’язбережного освітнього простору;
 • формування  соціальної та здоров’язбережувальної компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості;
 • застосування моделі здорової та безпечної поведінки;
 • збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та  сталого розвитку.

Персональний сайт: http://ikt.koippo.kr.ua/zhelieznova


Дробін Андрій Анатолійович

старший викладач кафедри

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)

Коло наукових інтересів:

 • дидактика фізики, історія фізики;
 • динаміка розвитку природничих наук, філософські основи природознавства;
 • формування Шостого технологічного укладу, Індустрія 4.0, технологічний розвиток суспільства;
 • футурологічне прогнозування розвитку соціуму: науковий та технологічний аспекти.

Персональний сайт:


Колтунов Олександр Андрійович

лаборант кафедри

вчитель історії та географії

Коло наукових інтересів:

 • STEAM-освіта;
 • релігієзнавство (античне язичництво та новітні релігійні рухи);
 • новітня історія країн Західної Європи та України;
 • соціальна географія.

Персональний сайт: