Скрипка Ганна Володимирівна, завідувач кафедри

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів математики основної школи у системі післядипломної освіти”

Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захищено у 2014 році)


Єфіменко Світлана Миколаївна, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі професійної підготовки”

Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захищено у 2015 році)


Дробін Андрій Анатолійович, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: “Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів”

Паспорт спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (захищено у 2012 році)


Желєзнова Тетяна Петрівна, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти”

Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захищено у 2019 році)