Сьогодні суспільство бажає бачити школу не лише одним з освітніх ресурсів, а, скоріше, простором розвитку та співпраці як всередині, так і по відношенню до зовнішнього світу. Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе. Середовище школи – це місце, де зустрічаються та взаємодіють не лише учні, вчителі, навколишні мешканці та гості школи, де відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції та семінари, діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва та технологій.

Освітнє середовище – частина життєвого, соціального середовища людини, яка виявляється у сукупності усіх освітніх факторів, що безпосередньо або опосередковано впливають на особистість у процесах навчання, виховання та розвитку; є певним виховним простором, в якому здійснюється розвиток особистості.

Безпечне освітнє середовище — юридичний термін, визначений у статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Згідно з цим визначенням, безпечне освітнє середовище це сукупність умов у закладі освіти, що:

 • унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема
  • внаслідок недотримання вимог норм і правил:
   • санітарних,
   • протипожежних та/або
   • будівельних,
  • внаслідок недотримання законодавства щодо:
   • кібербезпеки,
   • захисту персональних даних,
   • безпеки харчових продуктів та/або
   • надання неякісних послуг з харчування,
  • шляхом:
   • фізичного та/або психологічного насильства,
   • експлуатації,
   • дискримінації за будь-якою ознакою,
   • приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо),
   • пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також
 • унеможливлюють вживання на території закладу освіти
  • алкогольних напоїв,
  • тютюнових виробів,
  • наркотичних засобів,
  • психотропних речовин.