старший викладач кафедри

кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Коло наукових інтересів:

  • стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі;
  • цифрова трансформація та якість здоров’язбережного освітнього простору;
  • формування  соціальної та здоров’язбережувальної компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості;
  • застосування моделі здорової та безпечної поведінки;
  • збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та  сталого розвитку.

Персональний сайт: http://ikt.koippo.kr.ua/zhelieznova